Structis piedāvā Būvkonstrukciju un Arhitektūras Projektēšanu, BIM Koordinēšanu, Būvelementu Ražošanas, Piegādes, Montāžas un Projektu Vadību.

Mēs esam uzņēmums ar lielu darba Pieredzi Skandināvijas un Baltijas Tirgū. Mēs strādājam ar dažādiem konstrukciju tipiem, tādiem kā Tērauda, Monolītās, Saliekamā Dzelzsbetona, Kompozītās, Koka Konstrukcijas, Pāļu un seklie Pamati, Atbalstsienas, Krasta un Hidrotehniskās Konstrukcijas, tādas kā Kuģu Piestātnes un Hidroelektriskās Stacijas.

MŪSU VĒRTĪBAS:
# Augstākā iespējamā mūsu produkta kvalitāte
# Darbu izpilde termiņos
# Optimāla projektēšana un ekonomiski efektīvs materiālu patēriņš
# Partneru uzticamība
# Ilgtermiņa attiecības
# Apzīnātība un Harmonija

PROJEKTĒŠANA

Structis tika dibināts kā būvkonstrukciju projektēšanas uzņēmums ar savu projektēšanas Filosofiju un Mākslu. Ar domu nodrošināt labāko iespējamo Projektēšanas Praksi no dažādiem cilvēkiem ar dažādu dzīves gājumu un pieredzi. Labākās un pārbaudītas Projektēšanas, Kvalitātes kontroles, Automatizācijas un Projektu Vadības metodes tiek apvienotas Structis projektēšanas vidē.

# ĒKU KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA
- No Jūsu idejas koncepta izstrādes, līdz pilna Projekta un Detalizācijas izstrādei

# PAMATU PROJEKTĒŠANA
- Seklo un Pāļu Pamatu projektēšana; Saliekamā Dzelzsbetona Pamatu projektēšana
- Grunts Pamatnes modelēšana precīziem nestspējas un pamatu Deformācijas Aprēķiniem
- Sarežģītu pamatu projektēšana Hidrotehniskos ekspluatācijas apstākļos.

# ELEMENTU UN SAVIENOJUMU PROJEKTĒŠANA
- Visi elementi un savienojumi projektējas izmantojot 3D Galīgo Elementu Metodes programmas.
- Neatkarīgas dubultpārbaudes ar alternatīvajām metodēm

# ĀRKĀRTAS UN DINAMISKO SLODŽU ANALĪZE
- Progresīvā sabrukuma Limitēšanas Metodes
- Ēku Dinamiskā un elementu Svārstību analīze
- Ēku seismiskā analīze un Projektēšana

# PILNA DETALIZĀCIJA, RASĒJUMI UN APRĒĶINU ATSKAITES
- Ekonomisku faktoru ievērtēšana projekta risinājumu izstrādē
- Elementu Detalizācija un detalizēti Ražošanas Rasējumi
- Aprēķinu atskaites ar atsaucēm uz Eirokodiem un Nacionālajiem Pielikumiem
# ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA
- Projektēšana Ekas Informācijas sinhronizētā Modelī (BIM)
- Komunikācija uz online 3D vizualizētā modeļa pamata

VIRSZEMES KONSTRUKCIJAS
SALIEKAMĀ DZELZSBETONA / MONOLĪTĀS KONSTRUKCIJAS

Labākā iespējamā Saliekamā Dzelzsbetona / Monolīta kombinācija Projekta un Budžeta prasību izpildei.

# Daudzstāvu dzīvojamās ēkas
# Publiskās ēkas
# Industriālas ēkas un konstrukcijas
# Privātmājas

TĒRAUDA ĒKAS

Precīzi un detalizēti aprēķini ļauj pielietot ekonomiski efektīvākos materiālus un elementus.

# Industriālas un publiskās ēkas
# Tērauda karkasa daudzdzīvokļu ēkas un tērauda elementu konstrukciju daļas

ATBALSTKONSTRUKCIJAS

Saliekamā Dzelzsbetona/Monolīto/Tērauda atbalstrāmju projektēšana augšējo stāvu atbalstam ar minimālām deformācijām
# Saliekamā dzelzsbetona parkinga stāva rāmji
# Tērauda parkinga stāva rāmji

PAZEMES KONSTRUKCIJAS
PAMATI

Pamatu projektēšana var tikt veikta gan pilna projekta ietvaros, gan kā atsevišķa projekta sadaļa.

# Seklie (līnijveida, punktveida, plātņveida) vai Pāļu pamati
# Saliekamo dzelzsbetona elementu sistēmas pielietošana pamatiem
# Sarežģīto pamatu projektēšana Hidroģeoloģiskos apstākļos (Kuģu piestātnes, Hidroelektrostacijas)
# Grunts pamatnes modelēšana precīziem Nestspējas un pamatu Deformācijas aprēķiniem

INŽENIERKONSTRUKCIJAS

Inženierkonstrukcijas ar sarežģītiem slogojuma apstākļiem, lielām slodzēm, sarežģītiem ārējās vides apstākļiem un stingriem izlieču ierobežojumiem.
Tiek izmantoti un pamatoti Efektīvākie Risinājumi balstoties uz projekta prasībām.

# Atbalstsienas
- Saliekamās / Monolītās atbalstsienas projektētas tādā veidā, lai nodrošinātu ātru montāžu, zemas ražošanas izmaksas un ilgu ekspluatāciju.

KRASTA / HIDROTEHNISKĀS KONSTRUKCIJAS
KRASTA KONSTRUKCIJAS – KUĢU PIESTĀTNES

Kuģu piestātnes ir aizraujoša Structis pieredzes sastāvdaļa. Iespējams pielietot Saliekamā Dzelzsbetona elementu veidņu sistēmu. Elementi tiek montēti un Monolitizēti ar Betonu veidojot Monolītu Ūdensnoturīgu konstrukciju, kura spēj izturēt milzīgas slodzes, agresīvo vidi un kaplot gadsimtiem.


# Kompozītie pāļi un berzes Pamati projektēti ar lielu nestpēju ēku, industriālo celtņu, ūdens un kuģu slodzēm.

# Saliekamo veidņu elementu plātne tiek monolitizēta būvlaukumā nodrošinot montāžas darbu efektivitāti un ātrus betonēšanas darbus.


HIDROELEKTROSTACIJAS

Šādu specifisku konstrukciju projektēšana ir izaicinošs un aizraujošs process, kurš prasa lielu uzmanību detaļām, konstrukcijas un būvniecības tehnoloģiju izpratni, lai to veiksmīgi paveiktu.

# Hidroelektrostaciju būvkonstrukciju projektēšana un pilna detalizācija. Monolīto un saliekamā dzelzsbetona konstrukciju kombinācija būvniecības darbu paatrināšanai.

# Konstrukcijas racionāla sadalīšana betonēšanas kārtās un stiegrojuma detalizācija attiecīgi betonēšanas kārtām

# Pasākumi ūdensnecaurlaidības nodrošināšanai

# Aprēķini Galīgo Elementu metodes programmās

PROJEKTU VADĪBA / BIM
Structis piedāvā Projektu Vadību, ieskaitot:
# Optimālo konstruktīvo risinājumu atrašana, attiecīgo elementu ražošana, piegāde un montāža
# Iesaistīto piegādātāju Tehniskais Atbalsts un Koordinēšana
# Ēkas Informācijas Modeļa (BIM) izveide, koordinācija un komunikācija uz 3D modeļa pamata.

TENDERĒŠANA UN BUDŽETS
Structis piedāvā projektu Tenderēšanas darbus un Budžeta aprēķinus balstoties uz piegādātāju databāzi, kura ir saistīta ar Structis projektēšanas vidi un ļauj efektīvi pielietot optimālos konstruktīvos risinājumus balstoties uz Aktuālajām Tirgus Cenām un Ekonomiski izdevīgiem Risinājumiem.

# Konstruktīvās shēmas izstrāde # Tendera modeļa izstrāde # Materiālu patēriņa specifikācijas

# Izmaksu aprēķins # Izmaksu optimizācija # Budžeta aprēķins

BIM KOORDINĒŠANA UN KOLĪZIJU PĀRBAUDES

# Dažādu projekta sadaļu modeļu savietošana, Kolīziju Pārbaudes un Atskaites, kā arī Kolīziju novēršana ar iesaistītajiem sadaļu projektētājiem.
# Dažādu projekta sadaļu Modeļu sistēmu apvienošana efektīvam darbam vienotā Ēkas Informācijas Modelī (BIM).
# Ēkas Informācijas Modeļa un projekta statusu grafiskās prezentācijas klientam.

RAŽOŠANA / PIEGĀDE / MONTĀŽA

Structis sadarbojas ar dažādiem Ražotājiem un Būvniekiem, veidojot plašu elementu piedāvājumu klāstu. Pielietojot mūsu Projektēšanas – Piegādātāju datubāzes sistēmu ir iespēja sakombinēt labākās cenas dažādiem konstrukciju tipiem un Piegādātājiem projektēšanas procesā, piedāvājot Izdevīgas Cenas piegādātajiem Elementiem / Pakalpojumiem.

RAŽOŠANAS ĒKA KRASTĀ, BERLEVAG, NORWAY


# Pilns projekts un Elementu Detalizācija
# Tērauda karkasa ražošanas un montāžas vadība

UGUNSDZĒŠANAS STACIJA, OKSNES, NORWAY

# Pilns projekts un elementu detalizācija
# Tērauda karkasa ražošanas un montāžas vadība

RAŽOŠANAS ĒKA, VESTERAALENS, NORWAY

# Pilns projekts un elementu detalizācija
# Tērauda karkasa ražošanas un montāžas vadība

RAŽOŠANAS ĒKA, BERLEVAG NORWAY

# Pilns projekts un elementu detalizācija
# Tērauda karkasa ražošanas vadība

RŪPNĪCĀM / PROJEKTĒTĀJIEM

Mēs strādājam ar daudzām dažādām rūpnīcām un projektētājiem. Ir uzkrāta bagāta un daudzpusīga Pieredze, kuru mēs būsim priecīgi izmantot Jūsu projektos.

ELEMENTU PIEMĒRI

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA SIENU TIPI
# Sendvičpaneļi # Cokola elementi
# Atbalstsienas # Vienslāņa sienas
ar dažādiem dekoratīvajiem arhitektūras elementiem, ķieģeļiem, tekstūrām utt.

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA LINEĀRIE ELEMENTI
# Saliekamās Kolonnas # Saliekamās sijas

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA PLĀTŅU ELEMENTI
# Masīvplātnes / kāpņu podesti / Balkoni
# Dobās Pārsegumu Plātnes # ”Filigree” Plātnes # Saspriegtās ”TT” tipa plātnes

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA KĀPNES
# Dažādas ģeometrijas un grūtības pakāpes Kāpnes

TĒRAUDA KARKASA ELEMENTI
# Kolonnas / Sijas / Saites # Kopnes un Rāmji # Kāpnes un Pakāpieni
EKSPORTĒŠANA DAŽĀDOS FORMĀTOS: #IFC #DSTV #STEP #NC #DXF #DWG #PDF

RASĒJUMU PIEMĒRI

ELEMENTU UN SAGATAVJU RASĒJUMI
# Ķieģieļu / Tekstūras izklājumi un dimensionēšana # Stiegrojuma un sietu izmēri
# Izgriezumu un citu specifisku elementu specifikācijas
# Dažādas Valodas
# Rasējumu adaptācija Klienta vajadzībām

EKSPORTĒŠANA DAŽĀDOS FORMĀTOS
#IFC #DSTV #STEP #NC #DXF #DWG #PDF

ELEMENTU RASĒJUMI

MONTĀŽAS RASĒJUMI

SPECIFIKĀCIJU PIEMĒRI

# Pilnas Elementu / Materiālu Specifikācijas
# Specifikāciju adaptācija Klienta prasībām

SKOLA – VALLENTUNA KOMMUN, HAGASKOLAN, SWEDEN

# Saliekamā Dzelzsbetona elementu Projektēšana un Detalizācija
# Liellaiduma saspriegtās TT tipa pārseguma plātnes
# Dobās pārseguma plātnes
# Nesošās un vēja stabilitātes Saliekamā Dzelzsbetona šahtas
# 9 metru pašbalstošas Saliekamā Dzelzsbetona kāpnes
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA, VEGA, SWEDEN

# Pilna Saliekamā Dzelzsbetona un Tērauda karkasa projektēšana un detalizācija
# “Filigree” plātņu / Monolīto siju pārseguma sistēma
# Spirālveida Saliekamā Dzelzsbetona kāpnes

AUTO SALONS, BROMMA, SWEDEN

# Tērauda / Saliekamā Dzelzsbetona koncepta izstrāde un Projektēšana
# Nesošā tērauda karkasa Detalizācija un Ražošanas rasējumi
# Nesošo Dzelzsbetona elementu Detalizācija un Ražošanas rasējumi
KUĢU PIESTĀTNE UN RAŽOŠANAS ĒKA, BERLEVAG, NORWAY

# Saliekamā Dzelzsbetona elementu Kuģu piestātnes pilna Projektēšana un Detalizācija
# Tērauda karkasa ēkas pilna Projektēšana un Detalizācija
# Tērauda karkasa Ražošana un Montāža
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA, MALMO, SWEDEN

# Pilna projektēšana un Detalizācija
# Sendvičpaneļu un Vienslāņa sienu tipi
# “Filigree” plātņu / HQ siju pārsegumu sistēma
# Saliekamā Dzelzsbetona balkoni ar Aukstuma Tiltiņu pārtraukumiem
# Saliekamā Dzelzsbetona kāpnes un Masīvās Plātnes
COOP VEIKALS, MYRE, NORWAY

# Ēkas tērauda Konstruktīvās Shēmas izveide un Dimensionēšana
# Pamatu projektēšana un Detalizācija

PARKINGA ATBALSTKONSTRUKCIJAS KOKA MODUĻU ĒKAI, HARSTAD, NORWAY

# Saliekamā Dzelzsbetona karkass atbalsta koka moduļus no augšējiem stāviem.
# Pamatu pilna projektēšana un detalizācija
# Saliekamā Dzelzsbetona karkasa projektēšana
INDUSTRIĀLA ĒKA, RĪGA, LATVIJA

# Pilna Būvkonstrukciju sadaļas izstrāde
# Pāļu un tehniskie pamati
# Tērauda jumta kopnes un saišu sistēma
# Saliekamā Dzelzsbetona kolonnas, sienas, pārsegumi un kāpnes
ATBALSTSIENA, VEGA, SWEDEN

# Saliekamā Dzelzsbetona elementu atbalstsiena
# Augstums 6.5 m Garums 37,5 m
# Pilna projektēšana un detalizācija
HIDROELEKTROSTACIJA, AIVIEKSTE, LATVIJA

# Dzelzsbetona ēkas Stiegrojuma Projektēšana un Detalizācija
# Statiskie Aprēķini un Dimensionēšana
# Ēkas un stiegrojuma pilna Detalizācija


KONTAKTI
SIA StructIS, Mob. +371 26046398
Projektu Vadītājs – Vitalijs Pancakovs
vitalijs@structis.lv
Projektu Vadītājs – Jurijs Lavriščevs
jurijs@structis.lv
Structis piedāvā Būvkonstrukciju Projektēšanu, Saliekamā Dzelzsbetona Projektēšanu, Tērauda karkasa Projektēšanu BIM Koordinēšanu, Saliekamo Dzelzsbetona elementu un Tērauda karkasu Ražošanas, Piegādes, Montāžas un Projektu Vadību.

Structis can offer Structural Design, Prefab Concrete Design, Steel Frame Design, Project BIM Coordination, Prefab and Steel element Manufacturing, Delivery, Assembly and Project Management.


Mēs esam uzņēmums ar lielu darba Pieredzi Skandināvijas un Baltijas Tirgū. Mēs strādājam ar dažādiem konstrukciju tipiem, tādiem kā Tērauda, Monolītās, Saliekamā Dzelzsbetona, Kompozītās, Koka Konstrukcijas, Pāļu un seklie Pamati, Atbalstsienas, Krasta un Hidrotehniskās Konstrukcijas, tādas kā Kuģu Piestātnes un Hidroelektriskās Stacijas.

MŪSU VĒRTĪBAS:
• Augstākā iespējamā mūsu produkta kvalitāte
• Darbu izpilde termiņos
• Optimāla projektēšana un ekonomiski efektīvs materiālu patēriņš
• Partneru uzticamība
• Ilgtermiņa attiecības
• Apzīnātība un Harmonija

REALIZĒTI PROJEKTI

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA DOKS 2021, ANDENES, NORVĒĢIJA

Structis darbu ietvaros bija tendera koncepta izstrāde, pilna doka projektēšana un detalizācija, ražošanas, piegādes un montāžas organizācija.

Priekšrocības:
• Ārta montāža apgrūtinātos apstākļos virs jūras;
• Skrūvsavienojumi starp elementiem ātrākai montāčai un elementu pozīciju regulācijai;
• Saliekamie elementi pilda veidņu funkciju priekš būvlaukuma betona un nav nepieciešamības pēc pagaidu veidņiem;
• Minimizēti būvlaukuma stiegrošanas darbi;
• Būtiski samazinās būvlaukuma darbu laiks un būvtehnikas laiks būvlakumā.

Doks uzbūvēts Norvēģijā, Andenes, elementi ražoti Latvijā.

SKOLA – VALLENTUNA KOMMUN, HAGASKOLAN, SWEDEN

• Saliekamā Dzelzsbetona elementu Projektēšana un Detalizācija
• Liellaiduma saspriegtās TT tipa pārseguma plātnes
• Dobās pārseguma plātnes
• Nesošās un vēja stabilitātes Saliekamā Dzelzsbetona šahtas
• 9 metru pašbalstošas Saliekamā Dzelzsbetona kāpnes

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA, VEGA, SWEDEN

• Pilna Saliekamā Dzelzsbetona un Tērauda karkasa projektēšana un detalizācija
• “Filigree” plātņu / Monolīto siju pārseguma sistēma
• Spirālveida Saliekamā Dzelzsbetona kāpnes

AUTO SALONS, BROMMA, SWEDEN

• Tērauda / Saliekamā Dzelzsbetona koncepta izstrāde un Projektēšana
• Nesošā tērauda karkasa Detalizācija un Ražošanas rasējumi
• Nesošo Dzelzsbetona elementu Detalizācija un Ražošanas rasējumi

KUĢU PIESTĀTNE UN RAŽOŠANAS ĒKA, BERLEVAG, NORWAY

• Saliekamā Dzelzsbetona elementu Kuģu piestātnes pilna Projektēšana un Detalizācija
• Tērauda karkasa ēkas pilna Projektēšana un Detalizācija
• Tērauda karkasa Ražošana un Montāža

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA, MALMO, SWEDEN

• Pilna projektēšana un Detalizācija
• Sendvičpaneļu un Vienslāņa sienu tipi
• “Filigree” plātņu / HQ siju pārsegumu sistēma
• Saliekamā Dzelzsbetona balkoni ar Aukstuma Tiltiņu pārtraukumiem
• Saliekamā Dzelzsbetona kāpnes un Masīvās Plātnes

COOP VEIKALS, MYRE, NORWAY

• Ēkas tērauda Konstruktīvās Shēmas izveide un Dimensionēšana
• Pamatu projektēšana un Detalizācija

PARKINGA ATBALSTKONSTRUKCIJAS KOKA MODUĻU ĒKAI, HARSTAD, NORWAY

Saliekamā Dzelzsbetona karkass atbalsta koka moduļus no augšējiem stāviem.

• Pamatu pilna projektēšana un detalizācija
• Saliekamā Dzelzsbetona karkasa projektēšana

INDUSTRIĀLA ĒKA, RĪGA, LATVIJA

• Pilna Būvkonstrukciju sadaļas izstrāde
• Pāļu un tehniskie pamati
• Tērauda jumta kopnes un saišu sistēma
• Saliekamā Dzelzsbetona kolonnas, sienas, pārsegumi un kāpnes

ATBALSTSIENA, VEGA, SWEDEN

• Saliekamā Dzelzsbetona elementu atbalstsiena
• Augstums 6.5 m Garums 37,5 m
• Pilna projektēšana un detalizācija

HIDROELEKTROSTACIJA, AIVIEKSTE, LATVIJA

• Dzelzsbetona ēkas Stiegrojuma Projektēšana un Detalizācija
• Statiskie Aprēķini un Dimensionēšana
• Ēkas un stiegrojuma pilna Detalizācija

PROJEKTĒŠANA

Structis tika dibināts kā būvkonstrukciju projektēšanas uzņēmums ar savu projektēšanas Filosofiju un Mākslu. Ar domu nodrošināt labāko iespējamo Projektēšanas Praksi no dažādiem cilvēkiem ar dažādu dzīves gājumu un pieredzi. Labākās un pārbaudītas Projektēšanas, Kvalitātes kontroles, Automatizācijas un Projektu Vadības metodes tiek apvienotas Structis projektēšanas vidē.

• ĒKU KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA
- No Jūsu idejas koncepta izstrādes, līdz pilna Projekta un Detalizācijas izstrādei

• PAMATU PROJEKTĒŠANA
- Seklo un Pāļu Pamatu projektēšana; Saliekamā Dzelzsbetona Pamatu projektēšana
- Grunts Pamatnes modelēšana precīziem nestspējas un pamatu Deformācijas Aprēķiniem
- Sarežģītu pamatu projektēšana Hidrotehniskos ekspluatācijas apstākļos.

• ELEMENTU UN SAVIENOJUMU PROJEKTĒŠANA
- Visi elementi un savienojumi projektējas izmantojot 3D Galīgo Elementu Metodes programmas.
- Neatkarīgas dubultpārbaudes ar alternatīvajām metodēm

• ĀRKĀRTAS UN DINAMISKO SLODŽU ANALĪZE
- Progresīvā sabrukuma Limitēšanas Metodes
- Ēku Dinamiskā un elementu Svārstību analīze
- Ēku seismiskā analīze un Projektēšana

• PILNA DETALIZĀCIJA, RASĒJUMI UN APRĒĶINU ATSKAITES
- Ekonomisku faktoru ievērtēšana projekta risinājumu izstrādē
- Elementu Detalizācija un detalizēti Ražošanas Rasējumi
- Aprēķinu atskaites ar atsaucēm uz Eirokodiem un Nacionālajiem Pielikumiem

• ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA
- Projektēšana Ekas Informācijas sinhronizētā Modelī (BIM)
- Komunikācija uz online 3D vizualizētā modeļa pamata

VIRSZEMES KONSTRUKCIJAS

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA / MONOLĪTĀS KONSTRUKCIJAS

Labākā iespējamā Saliekamā Dzelzsbetona / Monolīta kombinācija Projekta un Budžeta prasību izpildei.

• Daudzstāvu dzīvojamās ēkas
• Publiskās ēkas
• Industriālas ēkas un konstrukcijas
• Privātmājas

TĒRAUDA ĒKAS

Precīzi un detalizēti aprēķini ļauj pielietot ekonomiski efektīvākos materiālus un elementus.

• Industriālas un publiskās ēkas
• Tērauda karkasa daudzdzīvokļu ēkas un tērauda elementu konstrukciju daļas

ATBALSTKONSTRUKCIJAS

Saliekamā Dzelzsbetona/Monolīto/Tērauda atbalstrāmju projektēšana augšējo stāvu atbalstam ar minimālām deformācijām
• Saliekamā dzelzsbetona parkinga stāva rāmji
• Tērauda parkinga stāva rāmji

PAZEMES KONSTRUKCIJAS

PAMATI

Pamatu projektēšana var tikt veikta gan pilna projekta ietvaros, gan kā atsevišķa projekta sadaļa.

• Seklie (līnijveida, punktveida, plātņveida) vai Pāļu pamati
• Saliekamo dzelzsbetona elementu sistēmas pielietošana pamatiem
• Sarežģīto pamatu projektēšana Hidroģeoloģiskos apstākļos (Kuģu piestātnes, Hidroelektrostacijas)
• Grunts pamatnes modelēšana precīziem Nestspējas un pamatu Deformācijas aprēķiniem

INŽENIERKONSTRUKCIJAS

Inženierkonstrukcijas ar sarežģītiem slogojuma apstākļiem, lielām slodzēm, sarežģītiem ārējās vides apstākļiem un stingriem izlieču ierobežojumiem.
Tiek izmantoti un pamatoti Efektīvākie Risinājumi balstoties uz projekta prasībām.

• Atbalstsienas
Saliekamās / Monolītās atbalstsienas projektētas tādā veidā, lai nodrošinātu ātru montāžu, zemas ražošanas izmaksas un ilgu ekspluatāciju.

KRASTA / HIDROTEHNISKĀS KONSTRUKCIJAS

KRASTA KONSTRUKCIJAS - KUĢU PIESTĀTNES

Kuģu piestātnes ir aizraujoša Structis pieredzes sastāvdaļa. Pielietojot Saliekamā Dzelzsbetona elementu veidņu sistēmu, elementi tiek ātri montēti un Monolitizēti ar Betonu veidojot Monolītu Ūdensnoturīgu konstrukciju, kura spēj izturēt milzīgas slodzes, agresīvo vidi un kaplot gadsimtiem.

• Kompozītie pāļi un berzes Pamati projektēti ar lielu nestpēju ēku, industriālo celtņu, ūdens un kuģu slodzēm.

• Saliekamo Dzelzsbetona elementu veidņu sistēma tiek monolitizēta būvlaukumā nodrošinot montāžas darbu efektivitāti un ātrus betonēšanas darbus.

HIDROELEKTROSTACIJAS

Šādu specifisku konstrukciju projektēšana ir izaicinošs un aizraujošs process, kurš prasa lielu uzmanību detaļām, konstrukcijas un būvniecības tehnoloģiju izpratni, lai to veiksmīgi paveiktu.

• Hidroelektrostaciju būvkonstrukciju projektēšana un pilna detalizācija. Monolīto un saliekamā dzelzsbetona konstrukciju kombinācija būvniecības darbu paatrināšanai.

• Konstrukcijas racionāla sadalīšana betonēšanas kārtās un stiegrojuma detalizācija attiecīgi betonēšanas kārtām

• Pasākumi ūdensnecaurlaidības nodrošināšanai

• Aprēķini Galīgo Elementu metodes programmās

ELEMENTU DETALIZĀCIJA

Mēs strādājam ar daudzām dažādām rūpnīcām un projektētājiem. Ir uzkrāta bagāta un daudzpusīga Pieredze, kuru mēs būsim priecīgi izmantot Jūsu projektos.

ELEMENTU PIEMĒRI

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA SIENU TIPI
• Sendvičpaneļi / Cokola elementi
• Atbalstsienas / Vienslāņa sienas
ar dažādiem dekoratīvajiem arhitektūras elementiem, ķieģeļiem, tekstūrām utt.

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA LINEĀRIE ELEMENTI
• Saliekamās Kolonnas / Saliekamās sijas

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA PLĀTŅU ELEMENTI
• Masīvplātnes / kāpņu podesti / Balkoni
• Dobās Pārsegumu Plātnes / ”Filigree” Plātnes / Saspriegtās ”TT” tipa plātnes

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA KĀPNES
• Dažādas ģeometrijas un grūtības pakāpes Kāpnes

TĒRAUDA KARKASA ELEMENTI
• Kolonnas / Sijas / Saites
• Kopnes / Rāmji
• Kāpnes / Pakāpieni
EKSPORTĒŠANA DAŽĀDOS FORMĀTOS: #IFC #DSTV #STEP #NC #DXF #DWG #PDF

RASĒJUMU PIEMĒRI

ELEMENTU UN SAGATAVJU RASĒJUMI
• Ķieģieļu / Tekstūras izklājumi un dimensionēšana / Stiegrojuma un sietu izmēri
• Izgriezumu un citu specifisku elementu specifikācijas
• Dažādas Valodas
• Rasējumu adaptācija Klienta vajadzībām

EKSPORTĒŠANA DAŽĀDOS FORMĀTOS
IFC / DSTV / STEP / NC / DXF / DWG / PDF

ELEMENTU RASĒJUMI

MONTĀŽAS RASĒJUMI

SPECIFIKĀCIJU PIEMĒRI

• Pilnas Elementu / Materiālu Specifikācijas
• Specifikāciju adaptācija Klienta prasībām

RAŽOŠANA / PIEGĀDE / MONTĀŽA

Structis sadarbojas ar dažādiem Ražotājiem un Būvniekiem, veidojot plašu elementu piedāvājumu klāstu. Pielietojot mūsu Projektēšanas – Piegādātāju datubāzes sistēmu ir iespēja sakombinēt labākās cenas dažādiem konstrukciju tipiem un Piegādātājiem projektēšanas procesā, piedāvājot Izdevīgas Cenas piegādātajiem Elementiem / Pakalpojumiem.

SALIEKAMĀ DZELZSBETONA DOKS 2021, ANDENES, NORVĒĢIJA

Structis darbu ietvaros bija tendera koncepta izstrāde, pilna doka projektēšana un detalizācija, ražošanas, piegādes un montāžas organizācija.

Priekšrocības:
• Ārta montāža apgrūtinātos apstākļos virs jūras;
• Skrūvsavienojumi starp elementiem ātrākai montāčai un elementu pozīciju regulācijai;
• Saliekamie elementi pilda veidņu funkciju priekš būvlaukuma betona un nav nepieciešamības pēc pagaidu veidņiem;
• Minimizēti būvlaukuma stiegrošanas darbi;
• Būtiski samazinās būvlaukuma darbu laiks un būvtehnikas laiks būvlakumā.

Doks uzbūvēts Norvēģijā, Andenes, elementi ražoti Latvijā.

RAŽOŠANAS ĒKA KRASTĀ, BERLEVAG, NORWAY

• Pilns projekts un Elementu Detalizācija
• Tērauda karkasa ražošanas un montāžas vadība

UGUNSDZĒŠANAS STACIJA, OKSNES, NORWAY

• Pilns projekts un elementu detalizācija
• Tērauda karkasa ražošanas un montāžas vadība

RAŽOŠANAS ĒKA, VESTERAALENS, NORWAY

• Pilns projekts un elementu detalizācija
• Tērauda karkasa ražošanas un montāžas vadība

RAŽOŠANAS ĒKA, BERLEVAG NORWAY

• Pilns projekts un elementu detalizācija
• Tērauda karkasa ražošanas vadība

PROJEKTU VADĪBA / BIM

Structis piedāvā Projektu Vadību, ieskaitot:
• Optimālo konstruktīvo risinājumu atrašana, attiecīgo elementu ražošana, piegāde un montāža
• Iesaistīto piegādātāju Tehniskais Atbalsts un Koordinēšana
• Ēkas Informācijas Modeļa (BIM) izveide, koordinācija un komunikācija uz 3D modeļa pamata

TENDERĒŠANA UN BUDŽETS

Structis piedāvā projektu Tenderēšanas darbus un Budžeta aprēķinus balstoties uz piegādātāju databāzi, kura ir saistīta ar Structis projektēšanas vidi un ļauj efektīvi pielietot optimālos konstruktīvos risinājumus balstoties uz Aktuālajām Tirgus Cenām un Ekonomiski izdevīgiem Risinājumiem.

• Konstruktīvās shēmas izstrāde # Tendera modeļa izstrāde # Materiālu patēriņa specifikācijas

• Izmaksu aprēķins # Izmaksu optimizācija # Budžeta aprēķins

BIM KOORDINĒŠANA UN KOLĪZIJU PĀRBAUDES

• Dažādu projekta sadaļu modeļu savietošana, Kolīziju Pārbaudes un Atskaites, kā arī Kolīziju novēršana ar iesaistītajiem sadaļu projektētājiem.
• Dažādu projekta sadaļu Modeļu sistēmu apvienošana efektīvam darbam vienotā Ēkas Informācijas Modelī (BIM).
• Ēkas Informācijas Modeļa un projekta statusu grafiskās prezentācijas klientam.

KARJERA

Būvprojektēšanas uzņēmums piedāvā aizraujošu darbu daudzveidīgos un interesantos Eiropas projektos.

Jums ir iespēja, strādājot no jebkuras vietas Eiropā, apgūt un iziet kopā dažādu ēku un konstrukciju tipu 3D projektēšanu progresīvā Structis BIM vidē.

Piedāvājam:
- Draudzīgu komandu, labu attieksmi pret darbiniekiem un atbalstu projektos
- Labu atalgojumu un bonusus
- Lielas profesionālās un personīgās izaugsmes perspektīvas
- Elastīgs darba grafiks

Vakance Inženierim/Detalizētājam – Prasības:
- Augsta atbildības sajūta
- Konstrukciju izpratne un inženiertehniskā domāšana
- Tekla Structures pamatzināšanas
- Vēlme attīstīties un apgūt jaunās zināšanas
- Angļu valodas zināšanas vidējā līmenī
- Darbs FEM programmās ir pluss

Vakance Rasētājam – Prasības:
- Vērīgums un radošums
- Vēlme attīstīties un apgūt jaunās zināšanas
- Angļu valodas zināšanas vidējā līmenī
- Tekla Structures zināšanas ir pluss

CV un Motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt uz info@structis.lv

KONTAKTI

SIA StructIS
+371 26046398
PM – Vitālijs Pancakovs
vitalijs@structis.lv
PM – Jurijs Lavriščevs
jurijs@structis.lv