OM OSS

Vi er et ingeniørfirma som designer og planlegger konstruksjoner og ble grunnlagt av spesialister med over 10 års erfaring i store bygningskonstruksjoner . Helt fra begynnelsen til i dag har vi blitt stadig bedre i våre ferdigheter og ingeniørkunst for å møte de stadig voksende krav innom strukturelle løsninger på de mest ambisiøse prosjekter.

VÅRE HOVEDVERDIER
 • Det å være pålitelige samarbeidspartnere
 • Langsiktig samarbeidsforhold
 • Høyeste kvalitet på våre produkter
 • Nøyaktig arbeid som utføres innen de fastsatte tidsfrister
 • Optimal strukturell design for rasjonell forbruk av material

VI SPESIALISERER OSS PÅ FØLGENDE:

BEREGNING AV LASTER OG KOMBINASJONER VED DESIGN AV KONSTRUKSJONER, STATISK MODELLERING
 • Beregning av faste og variable laster
 • Beregning av naturlige laster (vind, snø, jordskjelv)
 • Lastekombinasjoner for ulike typer av konstruksjoner ihht. eurokoder og nasjonale vedlegg
 • Statisk utforming, modellutvikling og analyse av konstruksjoner
DESIGN AV BYGGEKONSTRUKSJONER
 • Design av bygninger i armert betong
 • Design av bygninger i prefabrikert armert betong
 • Design av bygninger i stålrammer
 • Design av bindingsverkshus (tre)
DESIGN AV FUNDAMENTER
 • Design av direkte fundamentering, søylefundamenter og fundamentplater
 • Design av pælefundamenter
 • Modellering av bunnmasser for nøyaktig beregning av bæreevne og deformasjoner
 • Lastekombinasjoner for fundamenter ihht. eurokoder og nasjonale vedlegg
BEREGNING AV ELEMENTER OG KNUTEPUNKTER
 • Beregning av armerte betongelementer
 • Beregning av stålelementer
 • Beregning av trevirke og hensiktsmessige elementer
 • Beregning og design av knutepunkter
 • Detaljert modellering og nøyaktig beregning av kompliserte 3D knutepunkter og elementer
DYNAMISK ANALYSE AV KRISEPÅVIRKNINGER
 • Beregning av krise- og uordinære påvirkninger
 • Metoder for progressivt begrensning av sammenbrudd
 • Dynamisk analyse av bygninger og vibrasjonsanalyse av strukturelle elementer
 • Seismisk analyse og design av bygninger
DETALJERINGSNIVÅ, TEGNINGER OG RAPPORTER
 • Utarbeidelse av tekniske tegninger for strukturell fordeling
 • Utarbeidelse av tekniske tegninger for elementdetaljering samt produksjonstegninger
 • Beregningsrapporter med referanser til eurokoder
 • Beregningsrapporter fra beregnings programvarer

Alle beregninger er basert på eurokoder og de hensiktsmessige nasjonale vedlegg. Vi tilbyr fullstendige beregningsrapporter for hvert eneste prosjekt.

Vi arbeider tett med arkitekter og tilbyr også tjenester innom arkitektdesign.

Send gjerne dine forslag og vi svarer med løsninger. Vår e-post er info@structis.lv.

Structural Design
Object: Trade center “Galerija centrs III”
Area: 10000 m2
Location: Riga. Latvia
Reinforced concrete construction
Object: “Eastern Latvia Multifunctional Centre of Culture”
Area: 11166 m2
Location: Rezekne. Latvia
Reinforced concrete construction
Object: Warehouse with office building
Area: 2700 m2
Location: Riga. Latvia
Reinforced concrete and steel frame construction
Object: Residential building Sjoparken
Area: 1400 m2
Location: Sortland. Norway
Precast concrete construction
Object: Administrative building reconstruction
Location: Old town Riga. Latvia
Timber and steel structure roof construction
Object: “Fazer” bakery new building
Location: Ogre. Latvia
Steel frame & reinforced concrete construction
Object: Cycling track
Location: Samara. Russia
Reinforced concrete construction with roof of steel structure
Object: Extension to Art Academy of Latvia
Area: 655 m2
Location: Riga. Latvia
Reinforced concrete extension
Object: Apartments house
Area: 7000 m2
Location: Riga. Latvia
Reinforced concrete construction
Object: Residential houses
Area: 6600 m2
Location: Riga. Latvia
Reinforced concrete construction
Object: Kvartal 13 Sentrum terrasse
Location: Sortland. Norway
Reinforcement conctcrete and steel frame construction
Projects above are not property of ‘’StructIS’’ Ltd. but individual experience of our engineers.
Architecture
Object: Office building
Location: Latvia
Object: Office building
Location: Riga, Latvia
Object: Concert hall
Location: Russia
Object: Library
Location: Latvia
Object: Busines center
Location: Latvia
Object: Martial arts center
Location: Russia
Object: Sports center
Location: Russia
Object: Cycling track
Location: Russia
Object: Sports center
Location: Russia
Object: Cottage
Location: Latvia
Object: Cottage
Location: Latvia
Object: Cottage
Location: Latvia
Projects above are not property of ‘’StructIS’’ Ltd. but individual experience of our engineers.
Contacts
SIA "StructIS"
T. +371 26046398
info@structis.lv
vitalijs@structis.lv – Project manager/Structural engineer
jurijs@structis.lv – Structural engineer